home Meny close
menu Meny

Om EL-sykkel

Artikkelen er hentet fra http://promovec.no/om-el-sykkel)

En elektrisk sykkel er en tråsykkel med elektrisk hjelpemotor. Det vil si at du får ekstra kraft i tråkket når du tråkker pedalene rundt, det er ikke som en moped hvor du bare kan sitte stille og får fremdrift uten at du bruker krefter.

Dette er ingen ny oppfinnelse, helt tilbake til 1890 ble de første el-syklene patentert i USA. Den største grunnen til at det ikke har blitt noe suksess før de siste årene, er i hovedsak batteriteknologien som nå har gjort syklene virkelig brukbare.

Blybatterier er for tunge og innholder for lite kraft til være et fullgodt alternativ som kraftkilde til en sykkel. Utviklingen av Lithium batterier som er lette og innholder mange ganger så mye energi pr. kilo som blybatterier ga el-sykkler en ny giv. På samme måte som i mobiltelefoner har batteriteknologien vært helt avgjørende for hva man kan lage. Det er vanskelig å forestille seg en Iphone med 4 kg tungt batteri…

Salget av elektriske sykler tar av i Europa. 550 000 elektriske sykler solgt i 2008. Prognosen for 2009 er 800 000, stigende til 2,5 mill. i 2011. Holland alene omsatte 120 000 sykler, mot 90 000 i 2007.

Hvorfor en elektrisk sykkel? De fleste har prøvd en ordinær tråsykkel, men for mange er terskelen ofte litt for høy i forhold til å bruke sykkelen til dagligdags transport. Altså blir sykkelen mindre benyttet enn den burde, men med en elektrisk sykkel er denne terskelen nesten eliminert.

Promovec sykler gjør det mulig for alle å komme seg på to hjul.

Sykler med elektrisk hjelpemotor er ikke akkurat noe dagligdags syn i Norge, men dette er i ferd med å snu! I dagens samfunn er det selvsagt mange fornuftige argumenter for hvorfor vi bør sykle mer, men hvis man i tillegg oppdager hvor gøy det er med litt ekstra hjelp opp bakkene og i motvinden, så er det nok veldig mange som velger slike sykler fremover.

Hva betraktes som en elektrisk sykkel?

Hva som betraktes som en elektrisk sykkel er regulert av Vegdirektoratet og har følgende begrensninger:

  • Hjelpemotoren kan være på inntil 250W.
  • Motoren kan kun være virksom samtidig med at man tråkker på pedalene. Det skal altså ikke være mulig å sitte rolig på sykkelen uten å trå og så kunne gi «gass» med f.eks. et gasshåndtak.
  • Motoren må koble ut når man stopper å tråkke eller man kobler inn en av bremsene.
  • Maksimal hastighet skal være 25km/t. Over denne hastigheten skal motoren koble ut.

En slik sykkel kan benyttes av alle uten noen form for godkjenning eller opplæring, og på alle steder det er tillatt å ferdes med sykkel. Men dersom ett eller flere av disse kravene ikke tilfredsstilles, er sykkelen å betrakte som et motorisert kjøretøy og må dermed typegodkjennes og registreres som moped eller motorsykkel.

Det er ingen aldersgrense på tråsykler med elektrisk hjelpemotor og jeg har ikke sett noen anbefalte aldersgrenser, men personlig ville jeg nok anbefalt at barn under tolv år ikke benytter slike sykler. Barn er generelt ukritiske og uoppmerksomme, og risikoen for uhell øker med hastigheten. Selv yngre barn vil lett holde relativt høy hastighet med en slik sykkel og det bør dermed vurderes nøye av foreldrene hvorvidt barnet er modent for en slik sykkel.

En elektrisk sykkel som tilfredstiller disse kravene er altså pr definisjon å regne som en alminnelig tråsykkel og har ingen krav eller bruksbegrensninger i forhold til vanlige sykler med tanke på sykkelstier, utmark eller annet.